Kränkande Särbehandling

Jag är så himla trött idag. Har varit i skolan hela dan, vi har jobbat i grupp med ca 15 frågor om mobbning/kränkande särbehandling, som vi ska redovisa på måndag. Det är riktigt intressant och det är så hemskt hur barn/ungdomar idag kränker varandra, både i skolan och internet/telefon. När jag var liten då var det ju mest i skolan det hände, men nu så händer det ju hela tiden och det är så lätt att vara anonym på internet. Jag ska inte säga att det är bara barn och ungdomar som mobbar, detta förekommer ju även på arbetsplatser där vuxna människor mobbar andra kollegor, så som uteslutning, etc. Jag satt också och funderade idag i skolan, jag har sett på vissa bloggar som jag läst/läser att folk skriver väldigt hemska anonyma/oanonyma kommentarer till vissa bloggare och det är ju kränkade särbehandling, vilket betyder att dessa människor som skriver dessa kommentarer gör sig skyldig till ofredande och förtal, båda två kan ge böter eller fängelse.

Jag har ju mest läst om mobbning/kränkande särbehandling som förekommer mellan barn och ungdomar, men också lite om vuxna och det är precis samma sak där som med barn. Studier säger att vuxna personer som mobbar var oftast själv utsatt för upprepade kränkningar som barn eller så var han/hon mobbare även i ung ålder. Idag så finns det mycket de gör i skolorna för att kunna stoppa mobbarna/mobbningen redan i unga åldrar, varje skola måste ha en planering för hur det ska motarbeta kränkning. Teorierna för att mobbning förekommer över huvudtaget är för att barnen i små åldrar testar sina gränser och kompisarnas gränser och om inte någon säger emot personen ifråga så fortsätter han/hon att testa gränserna och om detta förekommer upprepade gånger på samma person så blir det en kränkande särbehandling, det är därför det är viktigt att upptäcka mobbning i ett tidigt stadie så att man lättare kan motarbeta mobbningen.

RSS 2.0